O wydarzeniu

21 października w Poznaniu na terenie Politechniki Poznańskiej odbędzie się pierwsza edycja Forum Archiidee 2017. Wydarzenie to cykl wykładów prowadzonych przez wybitne osobowości świata architektury, designu, nauki i biznesu. Celem wydarzenia jest zbudowanie platformy wymiany poglądów i doświadczeń o projektowaniu i architekturze oraz skonfrontowanie ich ze światowej sławy architektami i designerami. Organizatorem Forum jest lider branży wyposażenia wnętrz Grupa Cermag we współpracy z włoskim producentem ceramiki Casalgrande Padana. Gospodarzem przedsięwzięcia jest jedna z najlepszych uczelni technicznych w Polsce, Politechnika Poznańska. Goście Forum będą mogli wysłuchać wykładów prof. Sławomira Rosolskiego (autora nazwy i formuły całego wydarzenia), prof. Edwarda Szczechowiaka, oraz Prezesa Grupy Cermag Tomasza Desko. Gwiazdą wydarzenia i zarazem głównym prelegentem będzie Daniel Libeskind, wybitny architekt, znany z umiejętności uchwycenia pamięci kulturowej w nowoczesnych budynkach. Jego dorobek obejmuje Muzeum Żydowskie w Berlinie czy Strefę Ground Zero w miejscu World Trade Center. Wydarzeniu będzie towarzyszyć wystawa szkiców słynnego architekta i wiele innych ciekawych instalacji, w tym wystawa prac studentów Politechniki.

Idea:

Zbudowanie platformy myśli o projektowaniu w relacji z architekturą w oparciu o najnowsze współczesne osiągnięcia z zakresu nauki, badań i wdrożeń. Możliwość corocznych konfrontacji myśli z wyraźnym podkreśleniem definiowania nowych idei, manifestów i teorii projektowania.

Tematyka:

Projektant. Idea. Konfrontacja – zwrócenie uwagi na zachodzące zmiany w procesie projektowania wywołane nowymi technologiami, procesami zintegrowania wielodziedzinowego w poszanowaniu kanonów estetyki starożytnej i nowożytnej.

Aktualności

Budynek powinien być zarówno praktyczną, jak i poetycką, przestrzenią, która odzwierciedli to, w jakich czasach żyjemy – tłumaczył w sobotę Daniel Libeskind podczas forum projektantów Archiidee.

21 października w auli Politechniki Poznańskiej odbyła się pierwsza edycja Forum Archiidee, cyklu wykładów prowadzonych przez wybitne osobowości świata architektury, designu, nauki i biznesu. „Projektant Idea Konfrontacja” to hasło przewodnie całodniowej serii wykładów, w których uczestniczyło kilkuset gości z całego kraju.

Organizatorem i inicjatorem wydarzenia jest Grupa Cermag, lider branży wyposażenia wnętrz. Autorem nazwy i formuły wydarzenia jest prof. Sławomir Rosolski. Tytuł Gospodarza wydarzenia objęła Politechnika Poznańska.

Archiidee jest przedsięwzięciem stworzonym z myślą o architektach, ale nie tylko, ma na celu zbudowanie platformy wymiany poglądów o szeroko rozumianym projektowaniu i technologiach - oraz skonfrontowanie ich ze światowej sławy intelektualistami.

„Szybki rozwój technologii dotyka każdego aspektu naszego życia, także architektury. Obszary te wzajemnie się przenikają, a nasza firma jest platformą łączącą obie dziedziny. To fascynujący proces, który stał się dla mnie inspiracją do zorganizowania forum - mówi Tomasz Desko, Prezes Zarządu Grupy Cermag.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpień poznańskich wykładowców. Prof. Sławomir Rosolski poruszył temat zagadnień odwrotnych w projektowaniu, a prof. Edward Szczechowiak skupił się na idei projektowania zintegrowanego. Następnie Tomasz Desko przedstawił najnowsze technologie stosowane w zewnętrznej i wewnętrznej obudowie ceramicznej budynków, ze szczególnym uwzględnieniem efektu 3D. Tym samym nawiązał do ostatnich prac głównej gwiazdy wieczoru.

Uwieńczeniem spotkania był wykład Daniela Libeskinda, światowej sławy architekta, znanego ze spektakularnych budynków takich, jak Muzeum Żydowskie w Berlinie czy rozplanowanie strefy Ground Zero w miejscu World Trade Center w Nowym Jorku. Artysta zaprezentował swoje najciekawsze projekty z całego świata, chętnie odpowiadał też na pytania publiczności, wykraczając erudycyjnie poza tematykę architektury. Przed pożegnaniem się z publicznością wręczył nagrodę studentom wyróżnionym w konkursie „Synergia działa”. Widownia, wypełniająca tego dnia po brzegi aulę, podziękowała za inspirujący wykład długą owacją na stojąco.

Program
11.00–12.00
– Rejestracja uczestników
Uprzejmie prosimy o punktualne przybycie (wejście na wydarzenie możliwe do godziny 12.00)
12.00–12.15
– Otwarcie seminarium
12.15–13.00
– Referaty panelowe
Sławomir Rosolski

Edward Szczechowiak

Tomasz Desko

13.00–13.45
– Przerwa na kawę
14.00–15.00
– Wykład gościa specjalnego – Daniela Libeskinda
15.00–15.15
– Zakończenie części oficjalnej wraz z rozstrzygnięciem konkursu studenckiego
15.30–17.00
– Lunch dla wszystkich uczestników
Konkurs

Forum Archiidee to również szereg atrakcji przygotowanych dla studentów. Koła naukowe Politechniki Poznańskiej (Koło Naukowe Studentów Architektury, Koło Naukowe Studentów Budownictwa, Koło Naukowe Inżynierów Środowiska) objęły patronat nad konkursem „Synergia działa” – 3 koła naukowe, 2 dni warsztatów, 1 nagroda. Więcej informacji na profilu Archiidee na Faceboku

Prelegenci
Daniel Libeskind
 – wykład główny

Światowej sławy współczesny architekt znany z umiejętności uchwycenia pamięci kulturowej w nowoczesnych budynkach. Jego celem jest tworzenie architektury oryginalnej, wybrzmiewającej, zrównoważonej. Zakochany w muzyce, filozofii i literaturze... Czytaj więcej

Daniel Libeskind
Światowej sławy współczesny architekt znany z umiejętności uchwycenia pamięci kulturowej w nowoczesnych budynkach. Jego celem jest tworzenie architektury oryginalnej, wybrzmiewającej, zrównoważonej. Zakochany w muzyce, filozofii i literaturze. Urodzony w Polsce, w Łodzi, w 1946 r., jako nastolatek wyemigrował do Ameryki, gdzie wraz z rodziną zamieszkał w dzielnicy Bronx. Dzięki stypendium Amerykańsko-Izraelskiej Fundacji Kultury studiował muzykę zarówno w Nowym Jorku, jak i w Izraelu. Mimo że w muzyce osiągnął wirtuozerię, porzucił ją dla architektury, którą studiował w nowojorskim Cooper Union for the Advancement of Science, dyplom uzyskał w 1970 r. W 1972 ukończył studia podyplomowe w dziedzinie historii i teorii architektury na Uniwersytecie w Essex. W 1989 wygrał konkurs na zbudowanie Muzeum Żydowskiego w Berlinie, co spowodowało, że właśnie w tym mieście założył swoją pracownię architektoniczną. W roku 2003 przeniósł pracownię do Nowego Jorku, gdzie uczestniczył w procesie projektowania strefy Ground Zero w miejscu World Trade Center. Trzonem jego działalności jest projektowanie i realizacja wszechstronnych projektów miejskich, kulturalnych i komercyjnych na całym świecie. Pracownia ma w swoim portfolio najróżniejsze budynki, począwszy od muzeów i sal koncertowych, poprzez centra kongresowe czy uniwersytety, na hotelach, centrach handlowych i budynkach mieszkalnych skończywszy. Jako naczelny architekt pracowni wykłada sztukę w architekturze na uniwersytetach i spotkaniach branżowych. Jego twórczość i idee są tematem wielu artykułów oraz wystaw i mają ogromny wpływ na współczesną architekturę, rozwój miast i kulturę. Mieszka w Nowym Jorku ze swoją żoną i partnerem biznesowym – Niną Libeskind. Poza siedzibą w Nowym Jorku pracownia Libeskind ma również biuro partnerskie w Zurychu w Szwajcarii.
Tomasz Desko

Absolwent kilku uczelni wyższych. Podróżnik, żeglarz, z zamiłowania fotograf. Od ponad 10 lat jest prezesem spółki Grupa Cermag zajmującej się sprzedażą znanych światowych marek z branży wyposażenia wnętrz... Czytaj więcej

Tomasz Desko
Absolwent kilku uczelni wyższych. Podróżnik, żeglarz, z zamiłowania fotograf. Od ponad 10 lat jest prezesem spółki Grupa Cermag zajmującej się sprzedażą znanych światowych marek z branży wyposażenia wnętrz. Zarządza zespołem ok. 150 osób oraz siecią franczyzową, którą zbudował na bazie 20-letniego doświadczenia w branży ceramicznej. Realizując się biznesowo, aktywnie uczestniczy i wspiera działania charytatywne, społeczne i kulturalne. Łączy filantropię z zainteresowaniem fundraisingiem. W ludziach ceni uczciwość i odwagę.
Dr hab. inż. arch. Sławomir Rosolski prof. nadzw. PP

Wykładowca oraz Dyrektor Instytutu Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, członek Komisji Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu (PAN). Czytaj więcej

Dr hab. inż. arch. Sławomir Rosolski prof. nadzw. PP
Autor licznych, nagrodzonych, wyróżnionych i uhonorowanych dyplomami projektów i działań, wśród których szczególne miejsce zajmuje projekt Brovarii, City Parku i Warzelni w Poznaniu, Medal pamiątkowy „Naturea Tutela Res Necessaria Hominum Pro Regionalibus Et Urbanis Studiis” – za liczne inicjatywy i aktywność na rzecz zachowania obszarów chronionej natury w Europie oraz zachowania i odnowy małych zabytkowych miast, jak również dla rozwoju gospodarki regionalnej przyznany przez Polską Akademię Nauk Oddz. w Poznaniu Komisję Urbanistyki Planowania Przestrzennego w 2007r. oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania nadany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2013r. Dorobek naukowy, dydaktyczny i wdrożeniowy poparty własnymi zainteresowaniami ukierunkowanymi na obszary projektowania budownictwa niemal zeroenergetycznego, projektowania budownictwa pasywnego, projektowania zintegrowanego, budownictwa w aspekcie efektywności ekologicznej i zrównoważonego rozwoju, wzornictwa, architektury wnętrz, ochrony zabytków, ochrony dziedzictwa kulturowego w aspekcie przestrzennego i społecznego odziaływania zabytków architektury i urbanistyki. Autor teorii zagadnień odwrotnych w projektowaniu architektonicznym (monografia „ Projektowanie architektoniczne a zagadnienia odwrotne”) oraz kreator nowej specjalności naukowej architechnologii. Całokształt, a zarazem różnorodność powyższych działań, aktywnie wpływa na dalszy rozwój działań naukowych i wdrożeniowych opartych na interdyscyplinarnym charakterze. Wyróżniającym stał się tryb rozpatrywania problemów połączenia starego z nowym w kontekście przeszłości dla przyszłości, który został zaprezentowany na autorskim wykładzie podczas II Kongresu Konserwatorów Polskich „Przeszłość dla przyszłości” w 2015 roku w Warszawie.
Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak

Wykładowca oraz Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, członek Komisji Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu (PAN). Czytaj więcej

Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak
Członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (WOIIB). Przewodniczący Sądu Konkursowego MTP – INSTALACJE (od 1999). Członek ROTARY CLUB Szamotuły (od 2002). Współtwórca pakietu dokumentów dotyczących charakterystyki energetycznej budynków w Ministerstwie ds. Budownictwa (2008). Autor ponad 250 prac publikowanych, w tym 11 książek i monografii, kilkadziesiąt wdrożonych projektów, prawie 100 opinii dla przemysłu. Promotor 10 zakończonych przewodów doktorskich, recenzent w 19 przewodach doktorskich, 13 postępowaniach habilitacyjnych i 11 profesorskich. Nagrody i odznaczenia: 2 nagrody Ministra, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski OOP, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal za Zasługi dla Politechniki Poznańskiej, Medal pamiątkowy „Naturea Tutela Res Necessaria Hominum Pro Regionalibus Et Urbanis Studiis”. Dorobek naukowy i dydaktyczny oraz wdrożeniowy jest związany z klimatyzacją budynków, budownictwem energooszczędnym i pasywnym, budownictwem niemal zero-energetycznym, efektywnością energetyczną i ekologiczną, strategiami zaopatrzenia miast w energię.
Organizatorzy

Wydarzenie powstało jako projekt oparty o ideę połączenia świata nauki i biznesu. Pomysł zrodził się z potrzeby zjednoczenia sił najważniejszych producentów w branży z mecenasami świata sztuki i nauki. Organizatorzy stworzyli międzynarodowy projekt, który daje okazję do rozmowy o projektowaniu i zaproszenia do naszego kraju cenionych nazwisk świata architektury i designu.


Autor formuły i nazwy wydarzenia: Dr hab. inż. arch. Sławomir Rosolski prof. nadzw. PP
Pomysłodawca wydarzenia: Prezes Grupy Cermag Tomasz Desko
Organizator wydarzenia: Politechnika Poznańska, Grupa Cermag, Casalgrande Padana
Gospodarz wydarzenia: Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska oferuje kształcenie na dziesięciu wydziałach prowadzących łącznie 27 kierunków studiów. Na uczelni studiuje ponad 20 tysięcy studentów studiów I i II stopnia, studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych. O ich wykształcenie troszczy się ponad 1200 nauczycieli akademickich. Realizacja misji uczelni pozwala urzeczywistnić wizję Politechniki Poznańskiej jako czołowego w kraju uniwersytetu technicznego.

www4.put.poznan.pl

GRUPA CERMAG to dynamicznie rozwijająca się rodzinna firma handlowa z ponad 20-letnim doświadczeniem specjalizująca się w obsłudze rynku detalicznego, inwestycyjnego i hurtowego w zakresie płytek ceramicznych, ceramiki i armatury sanitarnej, mebli oraz galanterii łazienkowej, a także wyrobów chemii budowlanej i oświetlenia. Specjalizuje się w urządzaniu wnętrz mieszkalnych, rezydencji, apartamentów, a także biur, restauracji, hoteli, szpitali, obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz obiektów przemysłu spożywczego. Zgodnie z hasłem „Więcej niż wnętrza” firma zapewnia najwyższy standard obsługi, możliwości współpracy z najlepszymi architektami oraz wysoką kulturę pracy wzbogaconą o działalność filantropijną.

www.cermag.info www.mo.design

Casalgrande Padana to włoski producent i niekwestionowany lider wśród producentów gresów szkliwionych, które architekci chętnie wykorzystują w obiektach użyteczności publicznej, jak i w prywatnych domach. Fabryka jest firmą rodzinną, prowadzoną przez rodzinę Manfredinich od 1960 r. Casalgrande Padana to fabryka z bogatym doświadczeniem i tradycją, znana na całym świecie.

www.casalgrandepadana.com
Kontakt
Biuro organizatora:
Grupa Cermag Sp. z o.o. Sp.k.
Ul. Głogowska 248
60-111 Poznań

Telefon:
697 038 944
kontakt@archiidee.pl

Adres wydarzenia:
Centrum
Wykładowo-Konferencyjne
Politechniki Poznańskiej
Piotrowo 2, 60-965 Poznań